top of page
Sanasto

SANASTO

Materiaalia lisäävä valmistus - Additive Manufacturing (AM) ja 3D-tulostus - 3D Printing

Materiaalia lisäävällä valmistuksella tarkoitetaan joukkoa valmistusmenetelmiä kuten kauppanimillä stereolitografia, lasersintraus, FDM ja materiaalin pursotus myytäviä prosesseja. FIRPA suosittelee käytettäväksi virallisissa yhteyksissä termiä “materiaalia lisäävä valmistus” ja muita standardin mukaisia termejä.

Myös puhekieleen tullutta “3D-tulostus” -termiä voidaan käyttää tarkoittamaan tätä valmistusteknologiaryhmää. Kansainvälisiin standardeihin materiaalia lisäävä valmistus on tullut termillä “Additive Manufacturing, AM”. Käytettäessä termiä 3D-tulostus kannattaa huomioida, että englanninkielisessä kirjallisuudessa termillä “3D Printing” viitataan usein materiaalia lisäävän valmistuksen kahteen alaryhmään; “Binder Jetting” (sideaineen suihkutus) ja/tai “Material Jetting” (materiaalin suihkutus).

Alan terminologia on määritelty standardissa ISO/ASTM 52900:2015 ja siitä on saatavissa suomenkielinen käännös METSTAsta, www.metsta.fi. METSTAlla on myös sanastohaku.

Materiaalia lisäävän valmistuksen menetelmäryhmät ja niiden suomenkieliset vastineet:
 

Vat Photopolymerization – Valokovetus altaassa
Powder Bed Fusion – Jauhepetisulatus
Material Extrusion - Pursotus
Material Jetting – Materiaalin suihkutus
Binder Jetting – Sideaineen suihkutus
Sheet Lamination - Kerroslaminointi
Directed Energy Deposition - Suorakerrostus

Sanasto ja termistö

FM, DI Kati Lehtinen on 2014 opinnäytetyössään tehnyt materiaalia lisäävän valmistuksen sanaston suomeksi, englanniksi ja ranskaksi. Sanastoa ylläpidetään ja laajennetaan uusille kielille yhteistyössä FIRPAn kontaktiverkon kanssa. Kolmikielisessä sanastossa kaikki kielet ovat rinnakkain määritelmineen. Oikopolusta löytyvät yksittäiset kielet. Aakkosellisessa sanastossa termit ovat sanakirjamuodossa ja termilistassa sanaston termit ovat lyhyesti rinnakkain.

Huomio! Sanasto on valmistunut ennen termien standardointia, joten sitä ei vielä ole päivitetty vastaamaan standardia.

bottom of page