top of page
Oppinäyte

OPINNÄYTE

Tälle listalle voi ilmoittaa matariaalia lisäävään valmistukseen liittyvän opinnäytetyön lähettämällä alla olevat tiedot sähköpostitse osoitteeseen jasenrekisteri (at) firpa.fi.

  • Oppilaitoksen nimi

  • Tekijän nimi ja oppiarvo

  • Julkaisuvuosi

  • Otsikko

  • Linkki opinnäytetyön sähköiseen versioon

 

2023

PhD Antti Väisänen, Itä-Suomen yliopisto

Chemical and particulate contaminants produced in additive manufacturing (3D printing) of plastics

2022

PhD Jan Akmal, Aalto-yliopisto

Switchover to additive manufacturing: Dynamic decision-making for accurate, personalized and smart end-use parts

2021

PhD Ville Laitinen, LUT-yliopisto

Laser powder bed fusion for the manufacture of Ni-Mn-Ga magnetic shape memory alloy actuators

PhD Ashish Mohite, Aalto-yliopisto

Speed-Based Additive Manufacturing Technique - Discovery and Exploration of Design Potential of Speed of Deposition in Additive Manufacturing

2020

PhD Niklas Kretzschmar, Aalto-yliopisto

Assessment of additively manufactured end-use components - Current state and incremental improvements in design, materials, and decision making

2019

PhD Sergei Chekurov, Aalto-yliopisto

Industrial Opportunities of Additive Manufacturing - Workflow planning and decision making of additively manufactured end-use components
Materiaalia lisäävän valmistuksen teolliset mahdollisuudet: Materiaalia lisäävällä valmistuksella tehtyjen kappaleiden työnkulun suunnittelu ja päätöksenteko

PhD Eero Huotilainen, Aalto-yliopisto

Imaging and digital design for medical applications of additive manufacturing
Kuvantaminen ja digitaalinen suunnittelu ainetta lisäävän valmistuksen lääketieteellisiin sovelluksiin

2018

PhD Haghighat Khajavi Siavash, Aalto-yliopisto

Improving Additive Manufacturing Enabled Operations – A Forward Looking Empirical Study

PhD Jukka Tuomi, Aalto-yliopisto

Medical Applications of Additive Manufacturing – Application-Oriented Classification for Case Design and Documentation
Materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteelliset sovellukset – sovellusorientoitunut luokittelujärjestelmä potilastapausten suunnitteluun ja dokumentointiin

 

FM Antti Väisänen, Itä-Suomen yliopisto

3D-tulostus: Työhygienia ja työympäristön turvallisuus

2017

PhD Inigo Flores Ituarte, Aalto-yliopisto

From rapid prototyping to digitalization: Steps on industrializing additive manufacturing

 

PhD Pekka Lehtinen

Direct digital manufacturing: projection stereolithography and incremental sheet forming
Digitaalinen valmistus: projektiostereolitografia ja numeerinen painomuovaus

DI Tuomas Puttonen, Aalto-yliopisto

Design of an elevator button assembly for additive manufacturing
Hissin nappikonstruktion suunnittelu lisääville valmistusmenetelmille

 

2016

DI Markku Lindqvist, LUT-ylipisto

Lisäävän valmistuksen tarpeen kartoitus Kaakkois-Suomessa

Benchmark Study of Industrial Needs for Additive Manufacturing in South-Eastern Finland

2015

PhD Laura Elomaa, Aalto-yliopisto

Synthesis of biodegradable photocrosslinkable polymers for stereolithography-based 3D fabrication of tissue engineering scaffolds and hydrogels
Biohajoavien valosilloitettavien polymeerien synteesi kudosteknologian tukirakenteiden ja hydrogeelien 3D-valmistukseen stereolitografialla

DI Ville Laitinen, LUT-yliopisto

Weldability of powder bed fusion fabricated stainless steel 316L sheets to cold rolled sheet metal

FM, DI Kati Lehtinen, Turun yliopisto

Fabrication additive ou Impression 3D. Aperçus sur une variation terminographique.Materiaalia lisäävä valmistus vai 3D tulostus. Muuttuva termistö.

2014

 

DI Sergei Chekurov, Aalto-yliopisto

Additive manufacturing needs and practices in the Finnish industry
Materiaalia lisäävän valmistuksen tarpeet ja käytännöt Suomen teollisuudessa

DI Jani Renvall, Aalto-yliopisto

Lisäävien menetelmien soveltuvuus prosessiteollisuuteen, soveltamiskohteena mekaaninen tiiviste
Performance of Additive Manufacturing in the Process Industry, Mechanical Seals as a Target of Application

Ba Mikael Pernu, Aalto-yliopisto

Lasersintratut ja elektronisuihkusulatetut Ti-6Al-4V-bioimplantitLaser sintered and electron beam melted Ti-6Al-4V bioimplants

DI Irina Pitkänen, Aalto-yliopisto

Nanofibrillated Cellulose Hydrogel for 3D Tissue EngineeringNanokuituisen selluloosan käyttö 3D-kudosteknologiassa

KTK Heljo Sauramo, Aalto-yliopisto

The Proliferation of new-market disruptive innovation: case personal 3D printers

2013

DI Eero Huotilainen, Aalto-yliopisto

Nilkkanivelen tietokonetomografia-liikemallinnus potilaskohtaisen ulkoisen tuen suunnittelua varten
Computed tomography based talocrural joint motion capture for patient-specific external fixator design

DI Pekka Lehtinen, Aalto-yliopisto

Projection microstereolithography equipment
Projektiomikrostereolitografialaitteisto

PhD Mika Salmi, Aalto-yliopisto

Medical applications of additive manufacturing in surgery and dental care
Materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteelliset sovellutukset kirurgiassa ja hammashoidossa


KTM Jani Sydänmaanlakka, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Rapid prototyping as a potentially disruptive technology for an R&D focused company - Case Outotec

2011

 

Ba Sergei Chekurov, Aalto-yliopisto

Powder Layer Based Additive Manufacturing

DI Juho Vehviläinen, Aalto-yliopisto

Process and web application development of medical applications of additive manufacturing
Pikavalmistuksen lääketieteellisten sovellusten prosessien ja verkkosovelluksen kehittäminen

 

 

bottom of page