OPINNÄYTE

Tälle listalle voi ilmoittaa matariaalia lisäävään valmistukseen liittyvän opinnäytetyön lähettämällä alla olevat tiedot sähköpostitse osoitteeseen jasenrekisteri (at) firpa.fi.

  • Oppilaitoksen nimi

  • Tekijän nimi ja oppiarvo

  • Julkaisuvuosi

  • Otsikko

  • Linkki opinnäytetyön sähköiseen versioon

 

2021

PhD Ashish Mohite, Aalto-yliopisto

Speed-Based Additive Manufacturing Technique - Discovery and Exploration of Design Potential of Speed of Deposition in Additive Manufacturing

2020

PhD Niklas Kretzschmar, Aalto-yliopisto

Assessment of additively manufactured end-use components - Current state and incremental improvements in design, materials, and decision making

2019

PhD Sergei Chekurov, Aalto-yliopisto

Industrial Opportunities of Additive Manufacturing - Workflow planning and decision making of additively manufactured end-use components
Materiaalia lisäävän valmistuksen teolliset mahdollisuudet: Materiaalia lisäävällä valmistuksella tehtyjen kappaleiden työnkulun suunnittelu ja päätöksenteko

PhD Eero Huotilainen, Aalto-yliopisto

Imaging and digital design for medical applications of additive manufacturing
Kuvantaminen ja digitaalinen suunnittelu ainetta lisäävän valmistuksen lääketieteellisiin sovelluksiin

2018

PhD Haghighat Khajavi Siavash, Aalto-yliopisto

Improving Additive Manufacturing Enabled Operations – A Forward Looking Empirical Study

PhD Jukka Tuomi, Aalto-yliopisto

Medical Applications of Additive Manufacturing – Application-Oriented Classification for Case Design and Documentation
Materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteelliset sovellukset – sovellusorientoitunut luokittelujärjestelmä potilastapausten suunnitteluun ja dokumentointiin

2017

PhD Inigo Flores Ituarte, Aalto-yliopisto

From rapid prototyping to digitalization: Steps on industrializing additive manufacturing

 

PhD Pekka Lehtinen

Direct digital manufacturing: projection stereolithography and incremental sheet forming
Digitaalinen valmistus: projektiostereolitografia ja numeerinen painomuovaus

DI Tuomas Puttonen, Aalto-yliopisto

Design of an elevator button assembly for additive manufacturing
Hissin nappikonstruktion suunnittelu lisääville valmistusmenetelmille

 

2016

DI Markku Lindqvist, LUT-ylipisto

Lisäävän valmistuksen tarpeen kartoitus Kaakkois-Suomessa

Benchmark Study of Industrial Needs for Additive Manufacturing in South-Eastern Finland

2015

PhD Laura Elomaa, Aalto-yliopisto

Synthesis of biodegradable photocrosslinkable polymers for stereolithography-based 3D fabrication of tissue engineering scaffolds and hydrogels
Biohajoavien valosilloitettavien polymeerien synteesi kudosteknologian tukirakenteiden ja hydrogeelien 3D-valmistukseen stereolitografialla

FM, DI Kati Lehtinen, Turun yliopisto

Fabrication additive ou Impression 3D. Aperçus sur une variation terminographique.Materiaalia lisäävä valmistus vai 3D tulostus. Muuttuva termistö.

2014

 

DI Sergei Chekurov, Aalto-yliopisto

Additive manufacturing needs and practices in the Finnish industry
Materiaalia lisäävän valmistuksen tarpeet ja käytännöt Suomen teollisuudessa

DI Jani Renvall, Aalto-yliopisto

Lisäävien menetelmien soveltuvuus prosessiteollisuuteen, soveltamiskohteena mekaaninen tiiviste
Performance of Additive Manufacturing in the Process Industry, Mechanical Seals as a Target of Application

Ba Mikael Pernu, Aalto-yliopisto

Lasersintratut ja elektronisuihkusulatetut Ti-6Al-4V-bioimplantitLaser sintered and electron beam melted Ti-6Al-4V bioimplants

DI Irina Pitkänen, Aalto-yliopisto

Nanofibrillated Cellulose Hydrogel for 3D Tissue EngineeringNanokuituisen selluloosan käyttö 3D-kudosteknologiassa

KTK Heljo Sauramo, Aalto-yliopisto

The Proliferation of new-market disruptive innovation: case personal 3D printers

2013

DI Eero Huotilainen, Aalto-yliopisto

Nilkkanivelen tietokonetomografia-liikemallinnus potilaskohtaisen ulkoisen tuen suunnittelua varten
Computed tomography based talocrural joint motion capture for patient-specific external fixator design

DI Pekka Lehtinen, Aalto-yliopisto

Projection microstereolithography equipment
Projektiomikrostereolitografialaitteisto

PhD Mika Salmi, Aalto-yliopisto

Medical applications of additive manufacturing in surgery and dental care
Materiaalia lisäävän valmistuksen lääketieteelliset sovellutukset kirurgiassa ja hammashoidossa


KTM Jani Sydänmaanlakka, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Rapid prototyping as a potentially disruptive technology for an R&D focused company - Case Outotec

2011

 

Ba Sergei Chekurov, Aalto-yliopisto

Powder Layer Based Additive Manufacturing

DI Juho Vehviläinen, Aalto-yliopisto

Process and web application development of medical applications of additive manufacturing
Pikavalmistuksen lääketieteellisten sovellusten prosessien ja verkkosovelluksen kehittäminen